Chemické skúšky

Chemické laboratórium akreditovaného skúšobného laboratória vykonáva tieto akreditované skúšky:

 • meranie kyslosti a zásaditosti roztokov (pH-metria)
 • kvalitatívna skúška extrahovateľnosti kovov vyjadrené ako olovo (Pb) vo vodnom výluhu
  (podľa EN ISO 7864)
 • fotometrická skúška na obsah kadmia vo vodnom výluhu (podľa EN ISO 7864)
 • skúška odolnosti nerezového materiálu proti korózii (podľa EN ISO 9626)

Ďalej poskytujeme:

 • rozbory galvanických kúpeľov
 • stanovenie hrúbky kovových povlakov (Zn, Ni, Cu, Sn, Ag kvapkovou metódou)
 • rozbory galvanických kúpeľov pre výrobu dosiek s plošnými spojmi
 • meranie vodivosti (konduktometria)
 • stanovenie tvrdosti vody titračne
 • meranie objemov odmerných nádob gravimetricky
 • skúška chemickej odolnosti gúm
 • skúška prítomnosti chlóru v oleji
 • stanovenie:
  • odolnosti popisov
  • stálosti potláčanej farby
 • sterilizáciu
 • výroba a predaj destilovanej vody

Rozsah akreditácie sa nachádza v prílohe.

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností skúšky nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že skúšobné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.