Kalibrácia meradiel dĺžky

Domov Kalibrácia meradiel Kalibrácia meradiel dĺžky

Oddelenie dĺžky akreditovaného kalibračného laboratória sa zaoberá kalibráciou nasledovných meradiel:

 • koncové mierky do 100 mm V. rádu
 • posuvné meradlá do 1000 mm
 • mikrometrické meradlá do 500 mm
 • valčekové kalibra do 300 mm
 • strmeňové kalibre do 500 mm
 • závitové kalibre (trny) do 200 mm
 • hladké a závitové krúžky do 200 mm (meranie)
 • odchýlkomery
 • dutinomery
 • kužeľové meradlá – vonkajší kužeľ
 • pravítka oceľové do 1000 mm
 • pravítka nožové a sínusové
 • uhlomery a uholníky
 • šablóny rádiusové a závitové (meranie)
 • šablóny ostatné
 • meracie lupy

Ako neakreditovanú činnosť vykonávame kalibráciu nasledovných typov meradiel:

 • posuvné meradlá nad 1000 mm
 • kužeľové meradlá – vnútorný kužeľ (porovnanie)
 • zvinovacie dĺžkové meradlá
 • závitové krúžky (porovnanie)
 • pravítka oceľové nad 1000 mm
 • šablóny rádiusové a závitové (porovnanie).

Ďalej vykonávame:

 • technologické merania
 • metrologický dozor s možnosťou vedenia evidencie meradiel v súlade s  ISO/IEC 17025:2017
 • zabezpečujeme kalibráciu kužeľových závitových krúžkov, kalibrov s unifikovaným palcovým závitom (rada UN…)

Rozsah akreditácie spolu s príslušnými neistotami sa nachádza v prílohe.

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností kalibráciu nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že kalibračné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.