Zamestnanci

Domov Kontakty Zamestnanci

Manažment spoločnosti

Kalibračné a skúšobné laboratórium

 • Ľubica Malcová

  Zástupca vedúcej kalibračného laboratória
  Kalibrácia dĺžkových meradiel

 • Anna Bucalová

  Kalibrácia dĺžkových meradiel

 • Ferdinand Tomša

  Kalibrácia dĺžkových meradiel

 • Peter Poruban

  Kalibrácia dĺžkových meradiel, Kalibrácia meradiel sily

 • Jaroslav Vrábel

  Kalibrácia meradiel elektrických veličín
  Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti

 • Pavol Pollák

  Kalibrácia meradiel tlaku

 • Ivan Kostelný

  Kalibrácia meradiel prietoku
  Kalibrácia meradiel sily

 • Ernest Schindler

  Kalibrácia meradiel prietoku

 • Eva Chnapková

  Chemické skúšky
  Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti

 • Lenka Potfajová

  Kalibrácia dĺžkových meradiel

  032/2872445

  0918 714 001 klapka 1703