Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti

Domov Kalibrácia meradiel Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti

Oddelenie teploty a relatívnej vlhkosti akreditovaného kalibračného laboratória sa zaoberá kalibráciou:

  • sklenených teplomerov
  • odporových teplomerov
  • prevodníkov teploty
  • teplomerných reťazcov s analógovými alebo číslicovými ukazovateľmi
  • infračervených teplomerov v rozsahu od  -10 o C do 300 o C
  • meradiel relatívnej vlhkosti vzduchu ( kapacitných, vlasových, prevodníkov )
  • hygrografov a záznamníkov relatívnej vlhkosti a teploty

Oddelenie teploty a vlhkosti je akreditované aj na výkon činnosti u zákazníka.

Rozsah akreditácie spolu s príslušnými neistotami sa nachádza v prílohe.

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností kalibráciu nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že kalibračné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.

Kontakt