Kalibrácia meradiel elektrických veličín

Domov Kalibrácia meradiel Kalibrácia meradiel elektrických veličín

Oddelenie elektrických veličín akreditovaného kalibračného laboratória sa zaoberá kalibráciou analógových a číslicových meradiel:

  • revízne prístroje
  • multimetre do 6 ½ miesta
  • meradlá odporu
  • panelové prístroje …

nasledovných elektrických veličín :

  • jednosmerné napätie a prúd
  • striedavé napätie a prúd
  • odpor

Rozsah akreditácie spolu s príslušnými neistotami sa nachádza v prílohe.

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností kalibráciu nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že kalibračné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.