Kalibrácia meradiel prietoku

Domov Kalibrácia meradiel Kalibrácia meradiel prietoku

Oddelenie prietoku plynných zložiek (médium vzduch a rôzne plyny) akreditovaného kalibračného laboratória sa zaoberá kalibráciou:

  • plavákových prietokomerov – rotametrov pre rôzne plynné médiá
  • elektrických a mechanických prietokomerov pre rôzne plynné médiá
  • prietokomerov s napäťovým alebo prúdovým výstupom.

Rozsah akreditácie spolu s príslušnými neistotami sa nachádza v prílohe.

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností kalibráciu nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že kalibračné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.