Cenník

Domov Cenník

Ceny našich služieb sú tvorené z interných cenníkov na aktuálny rok. Ceny sú stanovené pre najbežnejšie meradlá. Na požiadanie zákazníka alebo objednávky vypracujeme aktuálnu cenovú ponuku.

I. Ceny služieb kalibračného laboratória:

  • Pre iné typy meradiel je možné cenu stanoviť dohodou, podľa technickej náročnosti kalibrácie.
  • Laboratórium poskytuje zákazníkom množstevné zľavy pri väčšom objeme kalibrácii meradiel rovnakého typu na základe dohody.
  • V urgentných prípadoch vykonáva laboratórium expresné kalibrácie do 48 hodín.
    (Príplatok k základnej cene určime dohodou)

II. Ceny služieb skúšobného laboratória:

Ceny služieb skúšobného laboratória budú stanovené pre každú zakázku individuálne, na základe časovej náročnosti konkrétnej skúšky a podľa aktuálnej hodinovej sadzby.

Konkrétne informácie Vám poskytne vedúci laboratórií, alebo príslušný odborný pracovník.