Kalibrácia meradiel sily

Domov Kalibrácia meradiel Kalibrácia meradiel sily

Oddelenie sily akreditovaného kalibračného laboratória sa zaoberá kalibráciou silomerov s rozsahom do 500 N (ťah alebo tlak) gravimetrickou metódou.
Kalibrácia pozostáva:

  • z aplikácie skúšobného zaťaženia meradla za definovaných podmienok
  • z určenia chýb indikácie (linearita, hysterézia …)
  • z určenia neistoty merania priradenej k výsledkom.

Ako neakreditovanú činnosť vykonávame kalibráciu:

  • silomerov s rozsahom do 10 000 N (ťah alebo tlak)
  • trhačiek s rozsahom do 10 000 N (ťah)
  • snímačov a tenzometrických prevodníkov sily s rozsahom do 5 000 N (ťah alebo tlak) s napäťovým, prúdovým alebo odporovým výstupom.

Zabezpečujeme kalibráciu momentových kľúčov (krútiaci moment).

Rozsah akreditácie spolu s príslušnými neistotami sa nachádza v prílohe.

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností kalibráciu nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že kalibračné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.