Kalibrácia meradiel tlaku

Domov Kalibrácia meradiel Kalibrácia meradiel tlaku

Oddelenie tlaku akreditovaného kalibračného laboratória sa zaoberá kalibráciou :

  • prevodníkov a snímačov tlaku (-0,095 až 100) MPa
  • digitálnych tlakomerov (-0,095 až 100) MPa
  • deformačných tlakomerov (0 až 100) MPa
  • deformačných manovákuometrov a vákuometrov (-0,095 až 100) MPa
  • kvapalinových tlakomerov (-40 až 40) kPa

Oddelenie tlaku je akreditované aj na výkon činnosti u zákazníka.

Rozsah akreditácie spolu s príslušnými neistotami sa nachádza v prílohe.

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností kalibráciu nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že kalibračné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.