Skúšobné laboratórium

Domov Skúšobné laboratórium

Laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe Osvedčenia o akreditácii č.: S-141
s platnosťou od 1.8.2019 do 3.1.2021.