Skúšky elektrickej bezpečnosti

Domov Skúšobné laboratórium Skúšky elektrickej bezpečnosti

Skúšobňa elektrickej bezpečnosti akreditovaného skúšobného laboratória vykonáva tieto akreditované skúšky:

 • skúšky všeobecných požiadaviek na bezpečnosť
 • skúšky funkčnosti prístrojov pri podmienka okolia
 • skúšky ochrany pred mechanickým nebezpečenstvom
 • skúšky ochrany pred nebezpečenstvom úrazu el. prúdom
 • skúšky ochrany pred nadmernými teplotami a iným ohrozením bezpečnosti
 • skúšky pri mimoriadnej prevádzke a poruchových stavoch
 • tlakové skúšky hydraulické do 30 MPa
 • meranie trvalých unikajúcich prúdov
 • skúška elektrickej pevnosti izolácie
 • meranie prechodového odporu

Hlavnou oblasťou našej činnosti sú skúšky všeobecnej bezpečnosti zdravotníckych prístrojov podľa normy STN EN 60 601-1.

Rozsah akreditácie sa nachádza v prílohe.

Ako neakreditovanú činnosť vykonávame:

 • skúšky hlučnosti
 • meranie otáčok
 • skúšky plazivými prúdmi
 • skúšky vibračné

Po vzájomnej dohode je možné v rámci našich technických možností skúšky nad rámec rozsahu akreditácie realizovať ako neakreditovanú oblasť merania s tým, že skúšobné laboratórium poskytne zákazníkovi doklad o nadviazaní etalónov na medzinárodné jednotky SI.