Kalibračné laboratórium v Starej Turej má svoju tradíciu a dlhoročné skúsenosti v kalibrovaní meradiel a vykonávaní metrologických činností.

Národným akreditačným orgánom bola kalibračnému laboratóriu udelená akreditácia už v roku 1993 pre kalibráciu meradiel dĺžky, tlaku, elektrických veličín, teploty, pretečeného objemu a prietoku plynu. V roku 2015 kalibračné laboratórium rozšírilo svoju akreditáciu na kalibráciu sily.

Skúšobné laboratórium získalo akreditáciu v roku 2003.

Kalibrácia meradiel

Laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe Osvedčenia o akreditácii č.: K-052
s platnosťou od 1.8.2019 do 3.1.2021.

Skúšobné laboratórium

Laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe Osvedčenia o akreditácii č.: S-141
s platnosťou od 1.8.2019 do 3.1.2021.

Osvedčenia

 • Ovedčenie o akreditácii – kallibračné laboratórium

  Osvedčenie o akreditácii – kalibračné laboratórium

  Osvedčenie o akreditácii - kalibračné laboratórium

 • Osvedčenie o certifikácii – skúšobné laboratórium

  Osvedčenie o akreditácii – skúšobné laboratórium zdravotníckej techniky

  Osvedčenie o akreditácii - skúšobné laboratórium zdravotníckej techniky

 • Bonitný podnik

  Osvedčenie – Bonitný podnik

  Osvedčenie - Bonitný podnik

Podrobný popis rozsahu akreditácie kalibračného laboratória a skúšobného laboratória spolu s príslušnými neistotami.